Οι εθελοντές μας!!

Με έμπρακτη στήριξη του πολλαπλού έργου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης "ΠΕΡΙΜΠΑΝΟΥ", κοινωνικού, πολιτιστικού και αλληλέγγυου συνόλου, συνδράμουν εθελοντικά και αμισθί οι κάτωθι αγαπητές φίλες κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο.

Βαλεντίνη Βουτσινά

Ελένη Οικονόμου

Φαλνταίνα Γεωργούδη

Με άπειρη ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο και την κοινωνική σας ευαισθησία, σας ευχαριστούμε!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square